Fakta om företaget

Simtuna-huvudkontor-Bro-920

Om företaget Simtuna Bygg & Betong Teknik AB

Företagets ägare är Björn Selldén och Simtuna har mer än 25 års branscherfarenhet angående alla typer av betongrenovering med huvudsaklig inriktning på balkongarbeten och loftgångsarbeten samt  renovering av parkeringshus.

Simtuna Bygg & Betong Teknik AB är medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

Vi som är verksamma i företaget har lång och gedigen erfarenhet av totalentreprenader gällande projekt i större och mindre skala. Vi utför en mängd olika arbeten men har specialiserat oss alltmer för några specifika områden nämligen Balkong- och loftgångsrenovering och P-husrenovering.

Simtuna Bygg & Betong Teknik AB har behörighet att utföra arbeten som kräver behörighet klass 1. Företaget arbetar efter Allmänna Bestämmelser AB 04 samt ABT 06.

Våra medarbetare har grundläggande utbildning inom det betongtekniska området. Våra platschefer innehar dessutom behörighet betongklass 2. Bland våra beställare finns såväl allmännyttan som privata hyresvärdar, förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningen i framför allt Stockholm och Mälardalen.

För oss är kvalitet inte bara produktkvalitet, det vill säga att produkterna är stabila, uppfyller gällande normer och regler. Det handlar också om samarbetet med kunden under hela byggprocessen.

Under våra år i branschen har vi byggt upp en bred kompetens inom vårt område och ett stort kontaktnät med olika leverantörer och underentreprenörer. Detta gör att vi kan åta oss totalentreprenader när det gäller balkongarbeten, fasadarbeten och takarbeten.

En fungerande entreprenadorganisation är förutsättningen för ett bra slutresultat. Här har vi stor nytta av vår kunskap och erfarenhet.