Huvudkontoret i Bro

Simtuna-huvudkontor-Bro-920

Välkommen till vårt huvudkontor i Bro

Simtuna-huvudkontor-Bro-konferensrum-300 Simtuna-huvudkontor-Bro-baksida-300

Här är företagets hjärta och nav !

Vi byggde vårt huvudkontor 2007 med målsättning att få allt under samma tak. Vi behövde kontorslokaler för våra säljare och för vår kalkylavdelning och för att kunna vara nära övrig administrativ personal. Samtidigt var vi i behov av lagerlokaler, verkstad och ytor utomhus för upplagsplats för våra större maskiner och övrigt material.

Vårt huvudkontor har blivit den naturliga mötesplatsen för oss på Simtuna Bygg & Betong Teknik AB. Vi träffas på morgon och lägger upp dagens arbete över en morgonfika. Efter dagen slut träffas vi för att lasta och lossa material för att vara väl förberedda inför nästa arbetsdag. Det är viktigt att alla trivs på jobbet och vi tar de mjuka värdena på största allvar.

I vårt fina konferensrum har vi förutom interna utbildningar och veckomöten även en hel del besök av blivande kunder. Välkommen!