Miljöpolicy

Vi arbetar systematiskt med att i alla lägen aktivt tänka på hur vårt arbete och våra produkter påverkar miljön. Detta arbete sker kontinuerligt från anbud till färdigt arbete.

Naturligtvis följer vi lagar och lokala föreskrifter samtidigt som vi undviker material på kemikalieinspektionens OBS-lista.