151 balkonger i tidstypiskt utseende

Sammanfatting av Brf Bäckahästen

Brf Bäckahästen gav oss förtroendet att utföra renovering av sin 151 balkonger. Balkongplattorna hade överskridit sin livslängd varför enda alternativet var att gjuta om samtliga balkonger till nya enskiktsplattor. Målsättningen med arbetet var att skapa trygga balkonger med förnyad livslängd på minst 50 år.

I vårt uppdrag ingick också att leverera och montera balkongräcken i tidstypiskt utseende samtidigt som balkongräcket skulle uppfylla dagen samtliga normer. Det färdiga resultatet blev förbluffande likt hur det än gång i tiden såg ut när husen var nybyggda. Hela processen från start till mål tog ca 6 månader.

Här ska det vara text

Fakta om referensen
Namn:Eleonore Hammare
Objekt:Brf Bäckahästen
Adress:Stagneliusvägen 26, 28, 30, 23
Plats:Fredhäll, Stockholm
Period:2012-2013
För mer information
Kontaktperson:Björn Selldén
Telefon:070-945 72 00
E-mail:bjorn@simtuna.se
feeeeet