Renovering av stålramsbalkonger på Gärdet

Sammanfatting av Brf Majtalaren

Detta projekt avsåg att gjuta om 42 stålramsbalkonger. Stålramarnas utformning med rundade hörn ger en viss utmaning då det gäller att vara riktigt noggrann så att slutresultatets utseende blir så lika ursprungligt utseende som möjligt.

.

Fakta om referensen
Namn:Nils-Erik Göterstad
Objekt:Brf Majtalaren
Adress:Storskärsgatan 5
Plats:Gärdet, Stockholm
Period:2011
För mer information
Kontaktperson:Björn Selldén
Telefon:070-945 72 00
E-mail:bjorn@simtuna.se
feeeeet