Välkommen till Simtuna Bygg & Betong Teknik

Kvarteret-Fanan-Ostermalm-StockholmBalongrenovering-Brf-Majtalaren-Ostermalm-StockholmVi som är verksamma i företaget har lång och gedigen erfarenhet av totalentreprenader gällande projekt i större och mindre skala.

Vårt erbjudande till dig

Vårt erbjudande är renoveringar av betong och då främst balkonger och p-hus (parkeringshus) där vi bl.a. arbetar åt bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Vi har över 25 års branscherfarenhet och är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening.

Kvalitet och kompetens

Simtuna Bygg & Betong Teknik AB har behörighet att utföra arbeten som kräver behörighet klass 1. Företaget arbetar efter Allmänna Bestämmelser AB 04 samt ABT 06. Våra medarbetare har grundläggande utbildning inom det betongtekniska området.

Våra platschefer innehar dessutom behörighet betongklass 2.